Lukio

Imatran yhteislukio

Imatran yhteislukio on vuonna 1908 perustettu perinteinen yleislukio. Tarjoamme opiskelijoille monipuolisen ja ajanmukaisen opiskeluympäristön. Tuemme koteja nuoren kasvatuksessa ohjaamalla opiskelijoita vastuulliseen tulevaisuuteen. Tarjoamme opiskelijoille kilpailukykyiset valmiudet eri alojen jatko-opintoihin ja toimintaan erilaisissa kansainvälisissä yhteyksissä.

Koulumme on monipuolinen yli 400 opiskelijan lukio, jossa opiskelijat voivat toteuttaa yksilöllisesti omia ainevalintojaan. Tarjoamme hyvän opiskeluilmapiirin, jossa arvostamme toisen ihmisen kunnioitusta, myönteisyyttä, itsenäisyyttä ja luovuutta.

Imatran yhteislukion yhteydessä toimivat myös aikuisten lukiokoulutusta antava iltalinja, Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien yhteinen IB-lukio sekä säätiön ylläpitämä Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio. Lisäksi annamme kaksoistutkinnon lukiokoulutusta.

IB-linja

Koulussa toimii 5/6-sarjaisen päivälukion lisäksi IB-linja. IB Diploma Programme (DP) on kansainvälinen yliopistoon valmentava koulutusohjelma, joka kestää kolme vuotta. Opetuskielenä on englanti. Ensimmäinen vuosi on valmentava vuosi (Pre-DP), jolloin opiskellaan suomalaisen lukion ensimmäisen vuoden kursseja. Kaksi seuraavaa vuotta ovat varsinaisia IB-opintoja (DP), jolloin opiskellaan kuutta eri oppiainetta. Etelä-Karjalan IB-lukio toimii yhteistyössä Lappeenrannan lyseon lukion kanssa.

Matkailu- ja metsäklusterilinja

Lukion ensimmäisen vuoden aikana on mahdollisuus hakeutua Imatran yhteislukion matkailulinjalle tai lukioiden metsäklusterilinjalle. Matkailulinjalla on mahdollisuus opiskella matkailualaan liittyviä kursseja Saimaan ammattikorkeakoulussa. Metsäklusterilinjalla painotetaan luonnontieteellisiä opintoja yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.

Urheiluakatemia

Urheilevat opiskelijat voivat hakeutua Etelä-Karjalan urheiluakatemiaan. Urheiluakatemia tarjoaa kolmena aamuna harjoitusaikaa sekä tukea opiskelun ja tavoitteellisen harjoittelun yhteensovittamiseen.

Iltalinja

Imatran yhteislukio antaa lukio-opetusta myös iltalinjalla. Opetus on tarkoitettu pääsääntöisesti aikuisille, mutta myös nuorten lukiokoulutuksessa ja kaksoistutkinnossa opiskelevat nuoret voivat osallistua iltalinjalla järjestettäville kursseille. Iltalinjan kirjoilla oleva opiskelija voi olla ylioppilastutkintoon tähtäävä opiskelija tai aineopiskelija, joka opiskelee vain yksittäisiä aineita.

Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukion opiskelijat suorittavat lukio-opinnot Imatran yhteislukiossa. ISK-lukion erityistehtävänä on venäjän kielen taidon ja kulttuurin tuntemuksen lisääminen sekä yrittäjyyden valmiuksien edistäminen. Lukio-opetuksen tavoitteena on myös palvella opiskelijan myöhempiä jatko-opiskelu- ja työelämätarpeita. Itä-Suomen koulun lukio sopii opiskelupaikaksi suomalaisille peruskoulussa A-venäjää opiskelleille, venäjää äidinkielenään puhuville tai venäjää osaaville maahanmuuttajanuorille, joilla on riittävä suomen kielen taito.

Kaksoistutkinto

Imatran yhteislukio ja Saimaan ammattiopisto tarjoavat mahdollisuuden suorittaa kaksoistutkinto. Pääkouluna on ammattiopisto, jossa suoritetaan ammatillinen perustutkinto. Samaan aikaan ammatillisten opintojen kanssa suoritetaan myös lukio-opintoja ja opiskelujen päätteeksi ylioppilastutkinto.

Yhteystiedot

Imatran yhteislukio
Koulukatu 2
55100 IMATRA

www.imatranyhteislukio.fi

REHTORI   Mika Strömberg
APULAISREHTORI / IB-KOORDINAATTORI   Anne Lindell
KOULUSIHTEERI   Merja Heiskanen

Lisätietoja:

Imatran yhteislukio
Iltalinja
Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu
IB-linja