Kaavoitusohjelma 2019.

Imatralla käynnistyy monia merkittäviä kaavoitushankkeita vuoden 2019 aikana

Tutustu uuteen kaavoitusohjelmaan.

Vuoden 2019-2020 merkittävin kaavahanke on Imatran yleiskaavan 2040 laatiminen. Merkittävimpiä asemakaavahankkeita ovat myös Imatrankosken keskustan kohteet ja käytöstä poistuvien koulujen kaavahankkeet.

Imatran kaupunki on käynnistänyt lisäksi kaavallisen selvityksen Ukonniemen alueelta, jossa tutkitaan, että voidaanko osassa loma-asunnoista mahdollistaa pysyvä asuminen.  Korvenkannan alueella on käynnistetty asemakaavan muutos, jolla pyritään luomaan edellytykset monipuolisen yritysalueen rakentamiselle.