Päiväkotiverkko on pohdittavana Imatralla.
Päiväkotiverkko on pohdittavana Imatralla.

Päiväkotiverkoston vaihtoehdoista kaksi nousemassa jatkotarkasteluun

Vaihtoehtojen karsimista esitetään ensi viikolla hyvinvointilautakunnalle.

Imatran kaupunki valmistelee parhaillaan varhaiskasvatuksen palveluverkon uudistamista.

Alun perin valmisteltiin kuutta eri vaihtoehtoa, mutta listaa täydennettiin vielä seitsemännellä G-mallilla valmistelun edetessä.

Virkamiesvalmistelussa vahvimmilla ovat vaihtoehdot F ja G, jotka eivät sisällä sen enempää nykyisten päiväkotien laajennuksia kuin yksityistämistäkään. Näissä kahdessa vaihtoehdossa olisi tarkoitus hyödyntää nykyisiä, käyttökelpoisia tiloja. Vaihtoehdossa F Tainionkosken koulurakennuksen esiopetustiloihin tehtäisiin muutostöitä ja niihin sijoitettaisiin kaksi varhaiskasvatuksen ryhmää.

Vaihtoehdossa G selvitettäisiin, olisiko Mansikkalan uuden koulukeskuksen esi- ja alkuopetuksen tilojen yhteyteen mahdollista sijoittaa kolme 5-vuotiaiden ryhmää.

─ Tämä edellyttää muun muassa ruokailu-, ulkoilu- ja saattoliikennejärjestelyiden toimivuuden tarkastelua, varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö Minna Leinonen kertoo.

Syynä vaihtoehtojen rajaamiseen ovat viime viikkoina tarkentuneet lapsimääräennusteet sekä uusi hallitusohjelma. On mahdollista, että lapsimäärä vähenee enemmän kuin valmistelun alkuvaiheessa ennakoitiin. Kaupunki on saanut Eksotelta ennusteen vuonna 2019 syntyvien lasten määrästä ja sen perusteella Imatralla syntyy noin 150 lasta. Mikäli syntyneiden lasten määrä jää tälle tasolle useammaksi vuodeksi, on sillä vaikutus pitemmällä aikavälillä tarvittavaan varhaiskasvatuksen tilakapasiteettiin.

─ Emme tässä vaiheessa haluaisi ottaa sitä riskiä, että meillä olisi 10 vuoden päästä tarpeeseen nähden liikaa ylläpidettävää tilaa. Tällä perusteella vaihtoehdot A-C karsiutuisivat pois jatkovalmistelusta, palveluverkkohankkeen projektipäällikkö Mari Routti toteaa.

Vaihtoehdoissa D ja E varhaiskasvatuspalveluiden kokonaisvolyymi kasvaisi liian suureksi lapsimääräennusteisiin nähden. Suomen hallitusohjelmaan on muun muassa kirjattu, että yksityisen varhaiskasvatuksen tulee olla luvan varaista. Tässä vaiheessa ei vielä ole tietoa, millaisia vaikutuksia hallitusohjelman toimeenpanolla yksityiseen varhaiskasvatukseen tulee olemaan. Niin asukas- kuin henkilöstötilaisuudessa eniten keskustelua herättivät yksityiset päiväkodit.

 

Perjantaihin asti on auki kaupungin verkkosivuilla kysely, johon kaupunkilaiset ja henkilöstö voivat jättää mielipiteensä. Kyselyn avautuessa ei vielä ollut G-malli valmistelussa. Jos joku haluaa jättää mielipiteensä G-mallista, ne voi toimittaa osoitteella asiakaspalvelu@imatra.fi

 

Hyvinvointilautakunnan ensi tiistain esityslista on luettavissa täältä.

 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuspalvelujen päällikkö Minna Leinonen, minna.leinonen@imatra.fi,  p. 020 617 3515.

Projektipäällikkö Mari Routti, palveluverkkoprojektin toimeenpano, 040 8372646, mari.routti@imatra.fi

Vaihtoehdot

 

A-vaihtoehto

 • Tainionkosken ja Mikonpuiston päiväkotia laajennetaan
 • Poistuvia 2020-2028: Meltola,  Mansikkala, Imatrankoski, Vuoksenniskan vuoropäiväkoti, Rautio
 • Ei henkilöstövaikutuksia.

B-vaihtoehto

 • Raution päiväkoti yksityistetään, siirto Vuoksenniskan alueelle 
 • Tainionkosken päiväkotia laajennetaan
 • Poistuvia 2020-2028: Rautio, Mansikkala,  Imatrankoski, Vuoksenniskan vuoropäiväkoti, Meltola
 • Noin 9 työntekijän siirtyminen yksityiselle palvelun tuottajalle

C-vaihtoehto

 • Imatrankosken alueelle (Imatrankoski, Meltola) yksityinen päiväkoti
 • Laajennus: Tainionkoski
 • Poistuvia 2020-2028: Mansikkala, Imatrankoski, Meltola, Mikonpuisto, Vuoksenniskan vuoropäiväkoti, Rautio
 • Noin 18 työntekijän siirtyminen yksityiselle palvelun tuottajalle

D-vaihtoehto

 • Kaksi yksityistä päiväkotia: Rautio ja Imatrankosken alueella (Meltola, Mansikkala ja yksi Imatrankosken ryhmä). Raution yksityinen siirtyisi Vuoksenniskalle, Imatrankosken yksityinen Imatrankosken ja Mansikkalan väliselle alueelle.
 • Poistuvia 2020-2028: Rautio, Imatrankoski, Meltola, Mansikkala, Vuoksenniskan vuoropäiväkoti, Mikonpuiston päiväkoti,
 • Ei kunnallista lisärakentamista.
 • Noin 25 työntekijän siirtyminen yksityiselle palvelun tuottajalle

E-vaihtoehto

 • Isompi yksityinen päiväkoti Imatrankosken ja Mansikkalan väliselle alueelle (Meltola, Mansikkala ja yksi Imatrankosken ryhmä).  
 • Poistuvia 2020-2028: Imatrankoski, Meltola, Mansikkala, Vuoksenniskan vuoropvk, Rautio, Mikonpuisto
 • Ei kunnallista lisärakentamista
 • Noin 15 työntekijän siirtyminen yksityiselle palvelun tuottajalle

F-vaihtoehto

 • Poistuvia 2020-2028: Imatrankoski,  Mansikkala, Vuoksenniskan vuoropäiväkoti, Rautio, Mikonpuisto.
 • Muutostöitä Tainionkosken esiopetustilaan.
 • Ryhmisten lakkauttaminen, perhepäivähoidon varahoidon ja avoimen toiminnan aloitus Mansikkalassa siirtyisi mahdollisesti ainakin vuodella.
 • Ei henkilöstövaikutuksia

G-vaihtoehto

 • Poistuvia 2020-2028: Imatrankoski,  Mansikkala, Vuoksenniskan vuoropäiväkoti, Rautio, Mikonpuisto.
 • Mahdollisesti kolme 5-vuotiaiden ryhmää Mansikkalan koulukeskuksen esi- ja alkuopetuksen yhteyteen.
 • Ryhmisten lakkauttaminen, perhepäivähoidon varahoidon ja avoimen toiminnan aloitus Mansikkalassa siirtyisi mahdollisesti ainakin vuodella.
 • Ei henkilöstövaikutuksia