Havainnekuva Inkerinaukiolle päin.

Napinkulma kiinnosti keskustelemaan

Tilaisuudessa esiteltiin uusia havainnekuvia kiinteistön sijoittumisesta ympäristöön.

Napinkulman asemakaavamuutoksen esittely kiinnosti kaupunkilaisia. Torstai-iltana kaupungintalon valtuustosaliin saapui vajaat 70 henkilöä.

Tilaisuudessa esiteltiin uusia havainnekuvia Napinkulman mahdollisen uudisrakennuksen sijoittumisesta maisemaan. Toinen havainnekuva oli esiintymislavalta päin. Toinen kuvattu Rossosta kävelykadun päähän.

Esitetyt kuvat eivät ilmennä lopullista rakennusta, vaan enemmän kiinteistön sijoittumista tontille. Tontin omistaa yksityinen kiinteistöosakeyhtiö, joka teetättää lopullisen arkkitehtisuunnittelun.

Tilaisuuden alussa asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen kertoi muistutusten sisällöstä.  Muistutuksissa kannettiin huolta muun muassa ylimitoitetusta rakennusoikeudesta ja kerrosmäärästä (6 kerrosta). Myös arkkitehtuuria moitittiin sopimattomaksi ympäristöön. Muistuttajat pelkäävät lisäksi korkean talon varjostavan kävelykatua.

Samoja huolenaiheita tuotiin esiin myös keskustelutilaisuudessa. Useampi tilaisuuden osallistuja ehdotti, että Napinkulman osalta järjestettäisiin arkkitehtuurikilpailu.

─ Rakennusoikeutta on jo tiputettu 10 prosenttia. Jos sitä vielä pudotetaan, nykyinen talo seisoo paikallaan 10 vuotta ja sitten aloitetaan kaavoitusprosessi uudelleen. Jos lähdetään tekemään jotain kalleinta mallia, se ei ole realistista, tulevan rakentajan, Rakennusliike Evälahden hallituksen puheenjohtaja Jukka Evälahti sanoi omassa puheenvuorossaan.

Palautteesta tehdään seuraavaksi yhteenveto. Sen jälkeen käydään poliittisten päättäjien kanssa keskustelu muistutuksissa ja tilaisuudessa esitetyistä asioita ja etenemistavasta. Aikanaan kaupunginhallitus tekee esityksen valtuustolle, joka päättää asemakaavamuutoksen kohtalosta.

─ Tässä asiassa pitää löytää kompromissi. Kahden täälläkin esiintyneen intressitahon lisäksi on olemassa kolmas taho eli kaupunkilaiset, joita kiinnostaa maisema ja kaupungin elinvoimaisuus. Nämä kaikki näkemykset on sovitettava nyt yhteen, jotta voimme elää sen ratkaisun kanssa, kaupunginjohtaja Kai Roslakka kiteytti.

 

Lisätietoja: 

asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen, p.020 617 4422, jaana.huovinen@imatra.fi

Kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs, p. 020 617 2204, topiantti.aikas@imatra.fi