Lisää vaihtoehtoja opiskeluun Imatralla.

Imatra tiivistää koulujen yhteistyötä toisen asteen ja korkeakoulujen kanssa

Luvassa muun muassa LUT Junior University ja avoimen yliopiston opintoja.

Imatran peruskoulujen ja lukion yhteistyö tiivistyy niin toisen asteen oppilaitosten kuin korkeakoulujen kanssa.

Kaupungin opetuspalvelut on suunnitellut yhteistyötä muun muassa Saimaan ammattiopisto Sampon, Saimaan ammattikorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkakoulun, LUT-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

─ Yhteistyö toisen asteen ja korkeakoulujen kanssa helpottaa nuorten jatko-opintojen suunnittelemista ja motivoi heidän näkemystä siitä, mikä heistä mahdollisesti isona tulee, opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio sanoo.

Vastaavasti yhteistyökumppanina toimivat oppilaitokset pääsevät esittelemään jatko-opintotarjontaansa koululaisille.

Yhteistyö avaa mahdollisuuden tarjota niin peruskouluissa kuin lukiossa samanlaisia mahdollisuuksia kuin erityisalaan painottavissa oppilaitoksissa. Tarjolla on muun muassa Junior University –opintoja kahdeksasluokkalaisille. Lukiossa tarjolle tulevat matkailupalveluiden yrittäjyysopinnot ja Itä-Suomen avoimen yliopiston kursseja  filosofian, luonnontieteiden ja metsätieteiden, terveystieteiden sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnista.

Yhteistyötä on toki ollut jo aiemmin esimerkiksi Sampon ja LUT:n kanssa. Sampon kanssa yhteistyötä on tehty muun muassa koulutusalojen Road show -esittelykierroksilla ja kaksoistutkinnon myötä. Uusi tapa toimia on nyt suunnitelmallisempaa.

Yhteistyön tiivistämistä on pohdittu Imatran kaupungin opetuspalveluissa kaupungin hallituksen edellyttämän kehittämisprojektin yhteydessä. Suunnitelmaa käsitellään ensi tiistaina hyvinvointilautakunnassa.

 

 

Lisätietoja:

opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio 020617 3404, minna.rovio@imatra.fi

Muutamia esimerkkejä uudesta yhteistyöstä

  • Saimaan AMK:ssa opiskelee paljon ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita, jotka voivat olla mukana kehittämässä kansainvälisyyttä ja innostamassa vieraiden kielten opiskeluun
  • LUT Junior University –toimintaa erityisesti kahdeksasluokkalaisille
  • Imatran yhteislukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Firma-linjan opintoihin, jotka kuuluvat matkailupalveluiden yrittäjyysopintoihin
  • lukiolaisilla on mahdollisuus osallistua Diak / Diakonia-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin
  • Yhteistyö Imatran yhteislukion ja LUT-yliopiston välillä sisältää monipuolista toimintaa. Siihen kuuluu mm. opiskelijoiden opiskelua yliopistolla, ABB – luokka, KV-opiskelijoiden vierailut, Kiltojen ja harrastekerhojen järjestämät toiminnot
  • Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto / ADUCATE opetusta tarjolla neljän tiedekunnan koulutusaloilta: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Opinnot suoritetaan avoimessa yliopistossa verkko-opintoina tai opiskelija voi osallistua myös yliopiston perusopiskelijoiden päiväopetukseen.