Linnalan koulu on väistössä Kulttuuritalo Virrassa.

Linnalan väistötilojen väliaikatarkastelussa ei yllätyksiä

Tilanne on vakaa väistötiloissa, olosuhdeseurantaa jatketaan aktiivisesti.

Työ- ja kouluterveydenhuollosta saatujen tietojen mukaan Linnalan koulun väistötiloissa ei ole paljastunut mitään hälyttävää sisäilman osalta. Saatujen terveydenhuollon tietojen perusteella Imatran kaupungin sisäilmatyöryhmä arvioi, että nykyiset väistötilat soveltuvat edelleen koulutiloiksi kevätlukukauden loppuajaksi.

Tiistaina kokoontunut sisäilmatyöryhmä arvioi ennalta sovitun mukaisesti Linnalan väistötilojen tilannetta nyt, kun koulun väistöaika Kulttuuritalo Virrassa ja kaupungintalolla on puolivälissä.

─ Tilannetta tarkkaillaan toki koko ajan aktiivisesti. Kolmeen opetustilaan asennetaan etäseurattava olosuhdemittari, joka mittaa lämpötilaa, hiilidioksidia, ilmamäärää, ilmankosteutta ja voc-yhdisteitä (kemialliset yhdisteet), sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja, tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen kertoo.

Kaupungin työpaikoilla tehdään säännöllisin väliajoin työpaikkaselvityksiä, joihin henkilöstöltä toivotaan osallistumista. Työterveyshuolto ja työsuojelu tekivät tällaisen työpaikkaselvityskäynnin tiistaina Linnalan väistötiloissa. Raportti tästä valmistuu myöhemmin, mutta alustavasti selvityksessä ei paljastunut mitään hälyttävää.

 

Lisätietoja:

Tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen,

 sami.turunen@imatra.fi, p. 020 617 4450

Työsuojelupäällikkö Jouni Urpalainen, jouni.urpalainen@imatra.fi, 020 617 2224

 

Lukion tiloissa mitataan ilmanvaihdon riittävyys

 

Niin Imatran kaupungin kuin Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän sisäilmatyöryhmät ovat käsitelleet oirekyselyjen tuloksia. Kyselyt tehtiin lukiolaisille ja lukion henkilökunnalle.

Kaupungin sisäiltatyöryhmässä päädyttiin tulosten perusteella siihen johtopäätökseen, että varsinaista sisäilmaongelmaa ei lukion väistötiloissa Sampon rakennuksessa ole. Kyse on enemmänkin ilmanlaadun tunkkaisuudesta ja ilmanvaihtoon liittyvistä seikoista.

Yhdessä koulutuskuntayhtymän kanssa on sovittu, että ilmanvaihdon suodattimia vaihdetaan useammin ja iv-kanavat tarkistetaan. Lisäksi lukion käytössä olevissa tiloissa tarkistetaan ilmanvaihdon määrät. Saatuja mittaustuloksia verrataan oppilasmääriin. Näin selvitetään, ovatko oppilasmäärät varmasti sopivat luokkien ilmanvaihtoon nähden.

 

Kaupungin sisäilmaohjeistuksen mukaisesti oireiluista tulee oppilaiden ja heidän huoltajiensa olla aina ensin yhteydessä kouluterveydenhuoltoon. Henkilöstön osalta yhteydenotto työterveyteen.