Linja-auto Imatrankoskella pysäkillä
Linja-auto

Imatralaisnuoret toivovat parannuksia joukkoliikenteeseen

Harrastusmahdollisuudet koetaan tärkeiksi.

Etelä-Karjalan liitto toteutti talvella Vaikuta, älä valita -päivien yhteydessä kyselyn eteläkarjalaisille nuorille. Tarkoituksena oli saada nuorten ääni kuulumaan mahdollisimman laajasti.

Imatralta kyselyyn vastasi 61 nuorta. Vastauksia saatiin Imatran yhteislukiosta, Kosken koulusta, Mansikkalan koulusta, Saimaan ammattiopisto Samposta ja Vuoksenniskan koulusta. 

Harrastusmahdollisuudet nousivat nuorten vastauksissa selvästi tärkeinä esiin. Muita imatralaisnuorten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä olivat työmahdollisuudet ja turvallisuus. 

Kehittämisideoita kysyttäessä julkinen liikenne ja kulkuyhteydet keräsivät eniten parannus- ja kehittämisehdotuksia nuorilta. Nuoret toivoivat, että Imatralla kulkisi enemmän bussivuoroja. Julkista liikennettä toivottiin lisää viikonlopuille ja ilta-aikoihin.  Isona ongelmana julkisen liikenteen vuoroissa koettiin se, että aikataulut ovat hankalia suhteessa koulujen alkamis- ja päättymisaikoihin.
 
─ Kevään aikana olemme kehittäneet yhdessä koulujen kanssa uusia reittejä ja aikatauluja. Toivottavasti voimme vastata nuorten toiveeseen ensi syksynä, kaupungininsinööri Päivi Pekkanen sanoo.
 
Tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään Imatralla. 

─ Kyselyn vastauksia käydään läpi johtoryhmissä. Tarkoituksemme on osallistaa entistä enemmän nuoria esimerkiksi yhteisten tilojen ja harrastuspaikkojen suunnittelussa, apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino lupaa.
 

Nuorten kehittämisideat

  1. Julkiset liikenneyhteydet paremmaksi kaupungissa ja pohjoisiin kuntiin. 
  2. Kouluruokaan haluttaisiin enemmän vaihtoehtoja ja sen toivottiin olevan monipuolisempaa. 
  3. Työmahdollisuuksien osalta kehittämisideoita ja kommentteja tuli kolmanneksi eniten. Imatralaiset nuoret toivoivat, että heille olisi tarjolla enemmän monipuolisia ja alaikäisillekin sopivia keikka- ja kesätöitä. Kesätyöseteli sai hyvää palautetta. 
  4. Turvallisuuden osalta teiden talvikunnossapito huoletti imatralaisnuoria. Nuoret toivoivat, että talvikunnossapitoa (hiekoitus ja auraus) parannettaisiin etenkin kevyen liikenteen väylillä. Nuoret toivoivat myös, että katuvalojen toimivuuteen kiinnitettäisiin aiempaa parempaa huomiota. 
  5. Harrastusmahdollisuudet nousivat imatralaisnuorten hyvinvoinnin kannalta heille merkittävimmäksi asiaksi, mutta parannus- ja kehitysehdotuksia ja kommentteja teemaan liittyen tuli vasta neljänneksi eniten. Nuoret toivovat, että Imatralla olisi enemmän erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Liikuntaharrastusten lisäksi toivottiin enemmän kulttuuriharrastuksia ja kerhotoimintaa, jota voitaisiin järjestää esimerkiksi koulujen yhteydessä. Nuoret toivoivat, että tarjolla olisi enemmän harrastuspohjaista toimintaa, eikä tähtäin olisi aina kilpaurheilussa. Erilaisista harrastusmahdollisuuksista toivottiin myös enemmän tiedottamista. 
  6. Kulttuuritoiminnan osalta nuoret haluaisivat Imatralle enemmän kulttuuritapahtumia. Etenkin konsertti-, keikka- (ikärajattomia) ja elokuvatarjontaa toivottiin paremmaksi. 
  7. Liikuntapaikat. Nuoret toivoivat, että tarjolla olisi enemmän paikkoja harrastaa ja liikkua sekä etenkin lajikohtaisia liikuntapaikkoja (esim. skeittipaikat). Nuoret toivoivat, että tarjolla olisi enemmän vuoroja liikuntapaikkoihin ja etenkin sisähallien rajattu vuoromäärä nousi esiin vastauksista. Nuoret ottivat kantaa myös liikuntapaikkojen kuntoon ja hoitoon.
  8. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta kehitystarpeet ja parannusehdotukset liittyivät lähinnä koulujen sosiaali- ja terveyspalveluihin. Nuoret toivovat, että kouluissa olisi terveydenhoitaja ja kuraattori useammin paikalla ja heidän luokseen pääsisi silloin.