Kuvaaja 
Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy
Napinkulman havainnekuva.

Napinkulman ja Honkapirtin alueen kaavamuutokset tiistaina lautakunnassa

Torstaina esitellään neljää muuta kaavamuutosta kaupungintalolla.

Kaupunkikehityslautakunnassa käsitellään tiistaina kahta asemakaavamuutosta. Toinen niistä koskee Napinkulmaa ja toinen Honkapirtin aluetta.

Napinkulman rakennusoikeutta on edellisen käsittelyn jälkeen karsittu. Uusimmassa esityksessä rakennusoikeus on 7800 kerrosneliötä. Kaava-aineistoa tarkennettiin myös kerrosluvun, rakentamista koskevien yleisten määräyksien, parvekkeiden, ilmanvaihtokoneiden ja teknisten tilojen sijoittelun sekä Koskenpartaan puoleisen ensimmäisen kerroksen osalta.

Honkapirtin alueen osalta kyse on virheellisestä rakennusoikeusmerkinnästä. Tämä virhe jäi huomaamatta edellisessä käsittelyssä.

Tämän asemakaavan muutos on käynnistetty maanomistajan, Stora Enso  Oyj:n, aloitteesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa erillispientalojen rakentaminen omille tonteilleen Honkapirtin kadun itäpuolelle ja jakaa voimassa olevassa kaavassa liikerakennusten korttelialue kolmeksi eri tontiksi. Käytöstä poistuneen tenniskentän alueelle on osoitettu kaksi erillispientalotonttia.

Koskis, yritysalue, Kaukopää ja päiväkoti

Imatran kaupungilla on lukuisia muitakin kaavamuutoksia meneillään. Ensi torstaina esitellään kiinnostuneille neljää asemakaavasuunnitelmaa: Torkkelinkatu-Koskis, Korvenkannan yritysalue, Kaukopään teollisualue ja Tainionkosken päiväkodin alue. Esittely tapahtuu 21.3. kaupungintalolla (1. krs Talvipuutarha) kello 13-18.

Tutustu Napinkulman ja Honkapirtin asemakaavaa koskeviin kaupunkikehityslautakunnan esityksiin täältä.

 

Lisätietoja:

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen, puh. 020 617 4457, ulla.karjalainen@imatra.fi

Asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen, puh. 020 617 4422, jaana.huovinen@imatra.fi