Kuvaaja 
kaisapohjola
Onnelan aluerajaus

Asukastilaisuus Onnelassa keräsi aktiivisen yleisön

Onnelan asemakaavan uudistamista käsittelevä keskustelutilaisuus keräsi 40 hengen yleisön Imatrankosken koululle 2.10.2018.

Asukastilaisuudessa syntyi hyvin keskustelua eri suunnitteluvaihtoehdoista. Asukkaiden mielipiteet, toiveet ja alueen ongelmakohdat  kirjattiin ylös ja sitä kautta saatiin suunnittelulle hyvää evästystä.

Asukkaiden näkemykset liikenneyhteyksistä vaikuttavat suunniteluun

Imatran kaupunki käynnisti Väinämöisenkadun Onnelankujan ja Viipurintien välinen uusi katuosuuden kunnallistekniikan suunnittelun kesällä 2018. Saadun asukaspalautteen perusteella huomattiiin että alueen liikenneyhteyksiä tulee tarkastella laajemmin ja suunnittelu keskeytettiin.

– Päätimme kutsua tarkastelualueen asukkaat yhteiseen asukastilaisuuteen, jonka tarkoituksena oli keskustella asukkaiden kanssa alueen jatkokehittämisestä, sekä kaavoituksen, että infran näkökulmasta, kertoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen.

– Erityisesti näiden kulkuyhteyksien muutoksien osalta kuulimme asukkaiden mielipiteitä. Alueen asemakaavat ovat sen verran vanhoja, että liikkumistarpeet alueella ovat saattaneet muuttua kaavaratkaisun aikaisesta tilanteesta. Nykyisten asemakaavojen toteuttamisen vaihtoehtona on kaavoituksen ja liikenneratkaisujen uudelleen tarkastelu. Vaihtoehtona voi myös olla nykyisen liikenneverkon säilyttäminen ja nykyisten katuvarausten muuttaminen asuinkäyttöön.

– Yhteenvetona tilaisuudesta voidaan todeta, että nykyiset toteutetut katujärjestelyt ovat asukkaiden mielestä pääosin toimivia. Liikenneturvallisuutta toivottiin parannettavan mun muassa Viipurintien nopeusrajoitusta alentamalla. Onnelankujan Vellamonkadun puoleinen kevyenliikenteen osuus toivottiin muutettavan kaduksi. Alueen asemakaavat tullaan ajantasaistamaan ja samalla ratkaistaan uusien tonttien sijoittamisen edellytykset, Ulla Karjalainen toteaa.

Asukkaat voivat antaa palautetta ja evästystä suunnittelulle syksyn aikana.

Onnelan asemaakaavan lähtökohtia

Alueen asemakaavat ovat vuosilta 1966, 1976, 1977, 1983, 1986, 1987 ja 2000. Vuonna 1976 vahvistettu kaava koskee Viipurintien länsipuolta. Vuoden 1986 asemakaava käsittää Viipurintien itäpuolen. Voimassa olevissa asemakaavoissa on esitetty uusina kulkuyhteyksinä Väinämöisenkatu sekä Sammonkatu, jotka yhtyvät Viipurintiehen. Viipurintien länsipuolella on voimassa rakennuskielto 26.04.2019 saakka kaavan vanhentuneisuuden vuoksi. Kaavat ovat nähtävillä kaupungin karttapalvelussa osoitteessa https://kartta.imatra.fi/

Alueen vesihuolto- ja katuverkosto ovat pääosin hyväkuntoista. Alueen lounaiskulmassa sijaitsee joitain vanhempia verkostonosia joiden kunto kartoitetaan mahdollisen suunnittelutyön edetessä. Viipurintien itäpuolella asemakaavan mukaisessa liikenneratkaisussa Onnelankujan ajoneuvoliittymä Viipurintiehen on katkaistu ja liittymä palvelee vain kevyenliikenteen tarpeita. Samoin Kalevankujan ajoneuvoyhteys Vellamonkadulle on muutettu vain kevyenliikenteen käyttöön. Näitä liittymän poistoja korvaamaan on alueelle tehty katuvaraus Väinämöisenkadulle. Viipurintien länsipuolella voimassa olevassa asemakaavassa on katuvaraus Sammonkadun jatkamiseen Viipurintielle asti.