Sujutusta puolen metrin mittaisilla putkilla
Kuvaaja 
Imatran vesi
Sujutusta puolen metrin mittaisilla putkilla

Viemäreiden sujutuksia menossa eri puolilla Imatraa

Imatran Vesi kunnostaa lähiviikkoina viemäriverkostoa eri puolella Imatraa. Töitä tehdään parhaillaan Rajapatsaalla Supikaspolulla, Sotkulammella Yökiitäjänkadulla, Suolla Maneesinkujalla ja Mustalammen Sorakujalla.

Imatran Veden verkostomestari Kari Mäkelä kertoo sujutustyömaista.

– Yökiitäjänkadulla sujutetaan viemäriä 220 metriä. Kadulle oli keväällä tulossa uusi pinnoite, mutta se jäi tekemättä koska viemäri oli painunut kasaan. Tämä huomattiin, kun viemäri kuvattiin ennen pintauksen tekemistä. 

– Supikaspolun sujutus liittyy taas Rautalankadun viime vuosien ongelmiin, joissa viemärit ovat tulvineet talojen kellareihin. Ongelmaa on korjattu ja tällä sujutuksella korjaus on tarkoitus saada päätökseen. Samaan asiaan liittyy käynnissä oleva vesihuoltosaneeraus Rajapatsaankadulla ja Halmekadulla. 

– Suon Maneesinkujan jätevesiputken sujutus on jatkoa viime vuonna Nuijasuontieltä alkaneeseen viemärisujutukseen. Maavesiä on vuotanut runsaasti jätevesiviemäriin. Se saadaan nyt loppumaan tässä kohtaa. 

– Mustalammen Sorakujalla sujutetaan vuonna 1958 rakennettuun jätevesilinjaan uutta putkea. Tällä säästytään myöhemmiltä kaivauksilta, kertoo verkostomestari Mäkelä.
 

Sujutus

Sujutus on aiempaa edullisempi tapa kunnostaa vanhoja viemäreitä ja vesijohtoja.

Verkostomestari Kari Mäkelän mukaan menetelmällä vältytään kalliilta ja vaivalloisilta maatöiltä, kun huonokuntoisen viemäriputken tai vesijohdon sisään sujutetaan uusi putki.

– Ensin viemäri kuvataan ja pestään. Sitten tehdään päätös, mitä pystytään kunnostamaan. Sujutettavan putken tulee olla edellistä vähän pienempi. Esimerkiksi 600 viemärin sisään tulee 560 halkaisijaltaan oleva putki. Parhaimmillaan sujutus onnistuu jopa sata metriä samasta reiästä. Useimmiten sujutukseen tarvittavan kuopan ei tarvitse olla metrin leveämpi.

– Parhaimmillaan sujutus onnistuu ilman kaivuutöitä, mutta esim. Yökiitäjänkadulla täytyy kaivaa kolmesta kohtaa.

– Nyt tehtävässä pätkäsujutuksessa toisiinsa liitettävät putkielementit ovat puolen metrin mittaisia.

Sujutuksella saadaan vähennettyä viemäreiden vuotoja, mutta se säästää myös huoltokustannuksia

– Joitakin viemäreitä täytyy käydä käydä huuhtelemassa jopa neljä kertaa vuodessa. Kun tätä on tehty 15 vuotta, niin lasku on aika suuri.

– Vanhojen betoniviemäreihin kasvaa puiden juuria viemäreiden saumoista. Tältäkin huollolta vältytään sujuttamisen ansiosta.