Kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs ja kaupungininsinööri Päivi Pekkanen iloitsevat Imatran saamasta kunniamaininnasta.

Imatra palkittiin hyvänä kuntatilaajana

Infra-yhdistys selvitti loppuvuodesta 2017 tekemällään kyselyllä sitä, mikä Suomen kunta hyödyntää taitavimmin markkinoiden potentiaalin ja tekee hankinnat kustannustehokkaimmin. Imatra sai kunniamaininnan, Oulu valittiin Suomen parhaaksi kuntatilaajaksi.

Imatran saaman kunniamaininnan yhtenä perusteena on infran kuntoinventointi. Imatra on toiminnallaan osoittanut, että pienempikin kunta hyötyy hyvästä hankintaosaamisesta.

−Imatran ihailtava erikoisuus on kaupungin teettämä katu- ja vesihuoltoverkoston perusteellinen kuntoinventointi. Sen ansiosta tulevia menoja ei tarvitse arvailla, vaan korjausvelkaa voidaan lyhentää pitkäjänteisesti ja ostopalveluja hyödyntäen, palkintoperusteissa mainitaan.

Imatralla ja Oulussa kaupungin kiinteät menot ovat kurissa: ammattihenkilöstöä tai kalliita koneita ei pidetä varmuuden vuoksi valmiudessa.

Imatralla infraosaajat sijoitettiin Kiinteistö- ja aluepalvelu -osakeyhtiöön. Operaatio laski käyttötalousmenoja 20‒25 prosenttia ja työn laatu parani.

−Kuntoinventointi, useampi vuotiset aluesaneeraushankkeet ja projektien hallittu suunnittelu ja toteutus ovat avainkeinoja saavuttaa infrarakentamisessa hyviä tuloksia. Lopulta kaikki kääntyy kuntalaisten parhaaksi ja säästää veroeuroja, Imatran kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs summaa.

Imatra siirtyi vuonna 2012 tilaaja­­­−tuottaja -malliin. Tämän jälkeen tilaaja- ja tuottajaprosesseja on kehitetty määrätietoisesti.

−Olemme aidosti tähdänneet läpinäkyvyyteen kehittämällä prosesseja ja raportointia, jolloin tiedolla johtaminen mahdollistuu. Päätöksenteon tukena on oltava riittävästi faktoja, jonka ansiosta pystymme tekemään pidemmän tähtäimen suunnitelmia, Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen sanoo.

Oulu sai pääpalkinnon poikkeuksellisen pitkäjänteisestä kehitystyöstä juuri toimivan tilaaja−tuottaja -mallin osalta. Kaupunki on tietoisesti luonut myös paikallisille pk-yrityksille edellytyksiä kilpailla hankkeistaan. Se käy markkinavuoropuhelua yrittäjien kanssa löytääkseen parhaat ratkaisut ja kehittääkseen omaakin toimintaansa.

Kuntia ei ole aiemmin pantu järjestykseen tilaajataitojensa perusteella. Sikäli Oulun ja Imatran palkinnot ovat merkittäviä huomionosoituksia.

Moni INFRAn jäsenyritys on pannut merkille, miten eri tavalla paikallinen pk-sektori otetaan huomioon eri kunnissa infran rakentamisessa ja kunnossapidossa. Sekä Oulu että Imatra ovat erottuneet yritysten näkökulmasta edukseen.

−Tässä auttaa markkinavuoropuhelu: se, että kaupunki kertoo avoimesti aikeistaan hankkia palveluita markkinoilta ja kuuntelee yrittäjien palautetta ja ideoita. Toimivat markkinat taas tarkoittavat edullisempia palveluita ja kehittyvää sekä kasvavaa elinkeinosektoria, mikä tuo alueelle elinvoimaa. Kun yritys alkaa pärjätä kotimarkkinoilla, seuraavaksi tähtäimessä on kasvu ja laajeneminen, INFRA Pohjoisen toiminnanjohtaja Olli Airaksinen pohtii.

­−Molempia palkittuja kuntia, sekä Imatraa että Oulua lämmittää varmasti eniten se, että tunnustuksen antaa nyt markkinoilla toimivien yritysten etujärjestö, jonka tavoitteena on toimivat hankintamallit sekä markkinat, Oulun yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki toteaa.

Kunniamaininta luovutetaan Imatralle ensi tiistaina.

Vuoden kuntatilaaja -kyselyn organisoi vuoden 2017 lopulla infratoimialan yrityksiä Rakennusteollisuus RT:ssä edustava INFRA ry. Ehdotetuista kunnista voittajan valitsi INFRAn henkilöstö niin paikallistoimistoilta kuin keskusliitosta Helsingistä. Vaikka järjestäjä oli rakennusala, tavoitteena on tuoda yleisesti esiin hankintaosaamisen avainrooli nykykunnan menestystekijänä. Hankinnoilla vaikutetaan kunnan talouden terveyteen, palvelujen laatuun ja paikallisen elinkeinotoiminnan vireyteen sekä ehkäistään harmaata taloutta. Ostopalvelut vapauttavat merkittävästi koneisiin, tiloihin ja henkilöstöön sidottua kunnan rahaa. Yritysten kautta kunta pysyy kiinni uusimmissa ja tehokkaimmissa työtavoissa ja teknologioissa.

Lisätietoja:
INFRA Kaakkois-Suomi, toiminnanjohtaja Tuukka Liukko, puh. 0400 251 365.
Imatran kaupunki, kehitysjohtaja Topiantti Äikäs, puh. 020 617 2204, topiantti.aikas@imatra.fi