Osallistu ja vaikuta - palkinto

Säännöt

Palkitsemisen tavoitteena on 

- kannustaa asukkaiden osallistumista kaupungin ja
lähiympäristön kehittämiseen
- vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä osallisuuden tunnetta
- nostaa esille ja kiittää aktiivisia toimijoita
- tehdä osallistu ja vaikuta toimintaa tunnetuksi
- korostaa osallistumisen merkitystä Imatran kaupungin
palvelutoiminnan ja kaupungin kehittämisessä.

Osallistu ja vaikuta -palkinnolla palkitaan toimelias, aikaansaava,
asukkaiden hyvinvointia ja elinvoimaa parantanut henkilö,
asukasyhdistys tai vastaava yhteisö.

Palkittavan toiminnan tulee olla Imatran kaupunginosia tai
laajemmin Imatraa tai kaupungin palveluja kehittävää työtä. 

Palkitseminen on ensisijaisesti huomionosoitus, mutta
asukasyhdistyksien kohdalla sillä on myös tukivaikutusta
toimintaan.

Aktiiviset palkitaan palkitsemisvuotta edeltävän vuoden
toiminnasta (Vuonna 2018 palkitaan vuoden 2017 aktiivinen toimija).

Asukasyhdistyksen lisäksi palkinnon voi saada myös
asukasyhdistystä vastaava yhteisö (esim. rekisteröimättömät
asukastoimijat). 

Palkinto myönnetään Imatra-päivänä 18.8.2018.

Miten palkittava valitaan

Osallistu ja vaikuta –palkinnon hakemisesta julkaistaan avoin
haku tiedotusvälineissä ja sähköisessä mediassa.

Asukkaat ja järjestöt voivat esittää ehdokkaita perusteluineen
sähköisesti tai paperilla määräaikaan mennessä. Hakijat voivat
esittää palkinnon saajaksi myös itseään/omaa yhdistystään.

Osallistu ja vaikuta työryhmä toimii valitsijaraatina. Se tutustuu
ehdotuksiin, kuulee vastuualueiden asiantuntijoita ja tekee
esityksen palkinnon saajasta kaupunginhallitukselle.

Palkinto luovutetaan, mikäli hakumenettelyllä saadaan kriteerit
täyttäviä ehdotuksia.

Palkinnon suuruus

Palkittavalle henkilölle luovutetaan 250 euron suuruinen
palvelulahjakortti ensisijaisesti kaupungin palveluihin.

Palkittavalle yhdistykselle tai yhteisölle luovutetaan 500 euroa
käytettäväksi tulevaan kehittämistoimintaan.

Missä yhteydessä palkitaan

Palkinto luovutetaan Imatra-päivässä muiden palkitsemisten
yhteydessä. Palkinnon luovuttaa osallistu ja vaikuta työryhmän puheenjohtaja. 

Ensimmäisen kerran palkinto luovuttiin vuonna 2017. Palkinnon sai Itä-Siitolan kyläyhdistykse aktiivi Ritva Kuuva