Mansikkalan koulun irtokalustehankinta

Hankintailmoitus Hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-009232

Hankinta-asiakirjat Mercellissä: https://www.mercell.com/fi-fi/hankinta/103994185/mansikkalan-koulun-irtokalustehankinta-hankinta.aspx

Hankinnasta on tehty kysymysten ja vastausten perusteella korjausilmoitus: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-010619

Tarjousaikaa pidennetty 12.6.2019 saakka.

Määräaikaan mennessä tulleet kysymykset ja niiden vastaukset:

Kysymys 1: Sisältyykö tähän tarjouspyyntöön teknisen työn irtokalusteita? Jos ei, niin onko teknisen työn tiloista tulossa omaa tarjouspyyntöä?

Vastaus 1: Valitun toimittajan kanssa suunnitteluvaiheessa määriteltävä asia. Osa teknisen työn irtokalusteista siirtyy olemassa olevista tiloista. Ei omaa tarjouspyyntöä. 

Kysymys 2: Tilat iso F118 ja pieni F117. Liite 3. Tarjouspyyntöön määritetyt huoneet:Onko numeroinnit oikein, koska pohjan mukaan ovat tilat ovat samankokoisia keskenään vai tarkoitetaanko toisella tilalla pohjassa oleva tilaa F121? F121 annettu oppilasmäärä noin 20 ja tilan koko 60,5 m2. Pitääkö oppilasmäärä paikkansa/varmistus.

Vastaus 2: Tarjouspyyntöön sisällytetyt pilottitilat / huoneet rakennusosassa F (perusopetuksen ja lukion luokkatilat)  ovat F105, F112, F117, F118, F120 ja F121. F118 on pienryhmätila poiketen liitteessä 3 ilmoitetusta. Oppilasmäärä pitää paikkansa. 

Kysymys 3: Päiväkotikalusteet:Kuuluuko pohjassa olevat kiintokalusteet rakennusurakkaan esim. kaappisängyt.

Vastaus 3: Kaappisängyt ja muut kiintokalusteet kuuluvat rakennusurakkaan. Yhtenäisesti viivoitetut kalusteet ovat kiintokalusteita. Katkoviivoitetut kalusteet ovat havainnollistavia irtokalusteita.  

Kysymys 4: Yleisesti: Kuuluuko esim. ompelupöydät, erikoisluokkien varustelut rakennusurakkaan?

Vastaus 4: Yhtenäisesti viivoitetut kalusteet ovat kiintokalusteita, jotka kuuluvat rakennusurakkaan. 

Kysymys 5: Pyydetystä musiikkitilasta C136 puuttuu toiminnallinen kuvaus?

Vastaus 5: Toiminnallinen kuvaus toimitetaan liiteasiakirjana näiden vastausten yhteydessä. 

Kysymys 6: Kokonaisbudjetti noin 1 miljoonaa. Eiväthän mahdolliset optimointipalvelut kuulu kokonaisbudjettiin?

Vastaus 6: Optimointipalvelut eivät kuulu ilmoitettuun kokonaisbudjettiin. 

Kysymys 7: Pöytien pintamateriaalit; vaatimuksena korkeapainelaminaatti (HPL). Yleisesti tasopinnoissa normaaleissa oppi-ja työympäristökäytössä käy normaali valmistajan vakiolaminaatti. Ne täyttävät julkitilojen yleiset vaatimukset sekä takuut.  Voidaanhan  näissä pöydän kansissa käyttää vakio laminaattikansia poislukien erikoisluokat sekä päiväkodin pöytien kannet?

Vastaus 7: Tarjoaja voi vaihtoehtoisesti tarjota omaa käyttöympäristön vaateet huomioiden testattua laminaattilaatuaan. Tästä muutoksesta on lähetetty korjausilmoitus hankinnasta, ja tarjousaikaa on pidennetty 12.6. asti.

Kysymys 8: Mistä yleisesti tulee tilojen sähköt; katosta, seinästä, lattiasta?

Vastaus 8: Sähköt tulevat seinästä. Yo-kirjoitustilannetta varten sähköt tulevat katosta. 

Kysymys 9: Pinnoitettujen levyjen tulee olla rakennusmateriaalienpäästöluokkaa M1. (vaatimus)
- kansallisen erikseen haettavan luokitusmerkinnän vaatiminen tuotteilta tässä tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla rajaa tarjousten määrää ja tätä kautta tarjouskilpailun laatua ja avoimuutta. Tarkoitukseen soveltuvampaa olisi vaatia vastaa E tai EN standardiluokitusta joiden käyttö on kansainvälistä.

Vastaus 9: Hankintayksikkö hyväksyy muut asianmukaiset tavat osoittaa standardin (rakennusmateriaalien päästöluokka M1) relevanttien vaatimusten täyttyminen. Tämä on huomioitu korjausilmoituksessa ja tarjousaikaa on pidennetty 12.6. asti. 

Kysymys 10: Pöytien laminaattipinnat ovat korkeapainelaminaattia (HPL),paksuus vähintään 0,7mm.
- voidaanko tarjota vakiomalliston vastaavaa korkeapainelaminaattipintaista tuotetta joka toiminnallisesti ja laadullisesti täyttää käyttötarkoituksen ja tarjouspyynnön asettamat vaatimukset mutta korkeapainelaminaatin paksuus on alle 0,7 mm?

Vastaus 10: Tarjoaja voi vaihtoehtoisesti tarjota omaa käyttöympäristön vaateet huomioiden testattua laminaattilaatuaan. Tästä muutoksesta on lähetetty korjausilmoitus hankinnasta, ja tarjousaikaa on pidennetty 12.6. asti.

Kysymys 11: Kalustetoimittaja vastaa pyörällisten kalusteidentukevuudesta ja pystyssä pysymisestä. Pyörät ulotetaan tarvittaessa kalusterungon ulkopuolelle metallikonsoleilla tarvittavan tukevuuden saavuttamiseksi. 

- Voiko tilalle tarjota turvatestattua puista tukijalkaa, joka on vakiomalliston tuote?

Vastaus 11: Voi tarjota. 

Kysymys 12: Kaikissa kalusteissa on saman valmistajan sama sarjoitettava kalustelukko.
- Pitääkö koko talo olla samalla sarjoituksen kalustelukolla? Voiko päiväkoti olla eri kalustelukoilla kuin koulun puoli? Voiko mahdolliset oppilaiden säilytyskalusteet olla eri lukkosarjalla kuin opettajien? 

Vastaus 12: Kyllä voi. 

Kysymys 13: Voimmeko saada käyttöömme kohteen tilaohjelman/arkkitehtiaineiston, väri- ja materiaalisuunnittelmat sekä kiintokalustepiirustukset?

Vastaus 13:  Tilaohjelma liitteenä. Tarjoajan on varmistettava pohjapiirustuksesta tilaohjelman neliömäärät. Väri- ja materiaalisuunnitelmat eivät ole valmiit. Liitteenä olevista viitteellisistä havainnekuvista voi katsoa alustavan värimaailman. Kiintokalustepiirustuksia ei toimiteta. 

Kysymys 14: Voimmeko saada rakennuksen/ sisätilojen tietomallin (REVIT) *.RVT tiedostomuodossa käyttöömme?

Vastaus 14: Ei ole mahdollista.

Kysymys 15: Mikä on koulukeskuksen suunnittelussa huomioitavan henkilöstön määrä (opettajat + muu henkilöstö) ?

Vastaus 15: Noin 160. 

Kysymys 16: Vaatimuksena (liite 10) ”Pöytien laminaattipinnat ovat korkeapainelaminaattia (HPL), paksuus vähintään 0,7mm. Mattapinta pienellä strukturoinnilla, ei kiiltävä ja tasainen pinta.”
Tämä tarkoittaa käytännössä, että kaikki laminaattipintaiset pöydät olisivat erikoistyönä tehtäviä eli kalliita ja mm. jatkosaatavuuden osalta pitkän toimitusaikaluokan kalusteita.
Vakiolaminaattimme on testattu käyttöympäristön vaateet huomioiden ja sen kestävyyden kanssa kouluissa tai muissa työympäristöissä ei ole ollut ongelmia.
Voiko korkeapainelaminaatin tilalla tarjota koulu- ja muissa julkisen tilan kohteissa yleisesti käytettyä sekä hyväksi todettua, kestävää ja testattua toimittajan vakiolaminaattia, joka täyttää kaikki laminaattien ominaisuuksilta vaaditut EN 438:2005-standardin mukaiset laatu ja kestävyys vaatimukset?

Vastaus 16: Tarjoaja voi vaihtoehtoisesti tarjota omaa käyttöympäristön vaateet huomioiden testattua laminaattilaatuaan. Tästä muutoksesta on lähetetty korjausilmoitus hankinnasta, ja tarjousaikaa on pidennetty 12.6. asti. 

Kysymys 17: Liite 7, perusopetus ja lukio Otsikon alapuolella mainittu lihavoituna tilat F118, F117, F112, F105, F210 Liitteen loppuosassa on kuitenkin oppilasmäärät tiloille F105, F112, F117, F121 Liite 3 Ryhmätila iso on tilanumerolla F118 tarkoitetaanko tällä kuitenkin tilaa F121? Täsmentäisittekö edellä mainittuihin, että mitä tiloja toivotaan suunniteltavan?

Vastaus 17: Tarjouspyyntöön sisällytetyt pilottitilat / huoneet rakennusosassa F (perusopetuksen ja lukion luokkatilat)  ovat F105, F112, F117, F118, F120 ja F121. F118 on pienryhmätila poiketen liitteessä 3 ilmoitetusta.