Yleiskaavan muutos Y116 ja asemakaavan muutos 1083 - kaavaprosessien keskeytys

Vireillä olevan kaava-alueen määrittely
Yleiskaavan muutos:

Kaupunginosat 10 Mansikkala ja 12 Imatrankoski

Lähivirkistysaluetta

Asemakaavan muutos:

Kaupunginosa 10, Mansikkala

Virkistys-, erityis- ja katualuetta

Kaupunginosan rajan muutos

Kaupunginosa 12, Imatrankoski

Virkistysaluetta.

Kaupunginosan rajan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Mansikkalan ja Imatrankosken kaupunginosien rajalla. Alue rajoittuu pohjoisessa Poutakujan korttelialueeseen sekä Paajalankatuun, idässä Koulukatuun, etelässä Martinpolun korttelialueisiin ja lännessä Paajalan virkistysalueeseen.

Kaavahankkeet on päätetty keskeyttää kaupunkikehittämislautakunnan päätöksellä 26.6.2018 § 63.

Päätöksellä turvataan kouluille välttämättömän opetuskohteen säilyminen kävelyetäisyydellä oppilaitoksista

Aineisto on yleisesti nähtävillä kaupungin internet-sivuilla (www.imatra.fi) ,hakusanat Y116 ja 1083.

 

KAUPUNKISUUNNITTELU