VOIMAAN TULLUT ASEMAKAAVAN MUUTOS 1088

Imatran kaupunginvaltuuston 28.1.2019 hyväksymä asemakaavanmuutos 1088, kaupunginosassa 12, Imatrankoski on tullut voimaan.

Voimaan tulleella asemakaavan muutoksella muodostuu osa kortteliin 68, osa kortteliin 132 sekä katualuetta. Sitova tonttijako korttelin 68 tonteille 4 ja 5 sekä korttelin 132 tontille 2.

Päätös on nähtävänä Imatran kaupungin asiakaspalvelussa kaupungintalolla, Virastokatu 2, Imatra

Imatralla 8. maaliskuuta 2019

IMATRAN KAUPUNGINHALLITUS