VOIMAAN TULLUT ASEMAKAAVAN MUUTOS 1087

Imatran kaupunginvaltuuston 10.12.2018 hyväksymä asemakaavanmuutos 1087, kaupunginosat 12, Imatrankoski ja 14, Onnela on tullut voimaan.

Voimaan tulleella asemakaavan muutoksella muodostuu osa kortteliin 121, 149 ja katualuetta sekä sitova tonttijako kortteleihin 121 ja 149.

Päätös on nähtävänä Imatran kaupungin asiakaspalvelussa kaupungintalolla, Virastokatu 2, Imatra 

Imatralla 18. tammikuuta 2019

IMATRAN KAUPUNGINHALLITUS