NAAPURIEN KUULEMINEN POIKKEAMISHAKEMUKSEN JOHDOSTA

Kaukopään, 77 kaupunginosaan korttelin 31 tontille 1 on jätetty poikkeamishakemus tarkoituksena mahdollistaa teollisuusvarastotoiminta tontilla. Alue sijaitsee osoitteessa Kaukopäänkatu 6.

Ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista varataan maankäyttö- ja rakennuslain 173 § perustuen naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, tilaisuus muistutuksen tekemiseen.

Asiapaperit ovat nähtävillä virka-aikana Imatran asiakaspalvelupiste Imatrassa (kaupungintalo, 1.kerros). Muistutukset on toimitettava yhteystietoineen kirjallisena 27.7.2018 kello 15.00 mennessä osoitteeseen Imatran kaupunki, kaavoitus, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi.

KAUPUNKISUUNNITTELU