Maisematyölupahakemus - Imatra

Miikki Reino hakee maankäyttö- ja rakennuslain §128.1 kohdan 3 mukaista maisematyölupaa Imatran Siitolan kylässä kiinteistölle nro 153-417-2-813 tehtävälle puiden kaadolle.

Toimenpidealue sijaitsee Takamaantien ja Muuressuonkadun välisellä alueella. Alue on suuruudeltaan n. 3 ha. Hakkuu on ylispuuhakkuuta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 8.-22.3.2018 Imatran kaupungin rakennusvalvonnassa, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra kaupungintalo, 2.kerros, huone 211, arkisin klo 9.00 – 15.00.

Huomautukset on toimitettava rakennusvalvontatoimistoon viimeistään 22.3.2018 klo 15.00 mennessä.

 

 RAKENNUSVALVONTA