Maisematyölupahakemus - Imatra

Stora Enso Oyj Suomen Kiinteistöt hakevat maankäyttö- ja rakennuslain §128.1 kohdan 3 mukaista maisematyölupaa Imatran Kaukopäässä kiinteistölle nro 153-77-22-3 tehtävälle puiden kaadolle.

Stora Enso Oyj Suomen Kiinteistöt hakevat maankäyttö- ja rakennuslain §128.1 kohdan 3 mukaista maisematyölupaa Imatran Kaukopäässä kiinteistölle nro 153-77-22-3 tehtävälle puiden kaadolle. Toimenpidealue käsittää Lättälän asuinalueen ympäristön. Hakkuu on hoitohakkuuta, jolla poistetaan huonokuntoisia puita ja parannetaan jäljelle jäävän puuston elinolosuhteita sekä lisätään asuinalueen valoisuutta.       

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 5.-19.3.2018 Imatran kaupungin rakennusvalvonnassa, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra kaupungintalo, 2.kerros, huone 211, arkisin klo 9.00 – 15.00.

Huomautukset on toimitettava rakennusvalvontatoimistoon viimeistään 19.3.2018 klo 15.00 mennessä.

 

RAKENNUSVALVONTA