Maisematyölupahakemus - Imatra

Pellinen Ari ja Esa hakevat maankäyttö- ja rakennuslain § 128.1 kohdan 3 mukaista maisematyölupaa.

Pellinen Ari ja Esa hakevat maankäyttö- ja rakennuslain §128.1 kohdan 3 mukaista maisematyölupaa Imatran Teppanalan kylässä kylässä kiinteistölle nro 153-418-1-79 tehtävälle puiden kaadolle. Hakkuu suoritetaan avohakkuuna.
Puiden kaato käsittää yhteensä 1,3 hehtaarin alueen. Toimenpidealue alkaa Pellisenkadun itäpuolen korttelin 8 tonteista 5, 6 ja 7 sekä korttelin 9 tontista 1 rajoittuen itäpuolella kulkevaan metsätiehen.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 14.-20.12.2017 Imatran kaupungin rakennusvalvonnassa, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra kaupungintalo, 1.kerros, huone 118, arkisin klo 9.00 – 15.00.

Huomautukset on toimitettava rakennusvalvontatoimistoon viimeistään 20.12.2017 klo 15.00 mennessä.

RAKENNUSVALVONTA