Liikennevirasto, Mansikkakosken ratasillan rakentaminen Vuoksen yli ja valmistelulupa, Imatra

Lausuntopyyntö jakelussa mainituilta viranomaisilta

Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa viitekohdassa mainitusta hakemuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus aluehallintovirastoon 2.2.2018 mennessä. Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro
ESAVI/11334/2017.

Julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa: www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Asia voidaan ratkaista, vaikka lausuntoa ei anneta.

Lisätietoja antaa:              
Ympäristölakimies Saku Hurskainen, puh. 0295 016 402
sähköposti: saku.hurskainen@avi.fi

Jakelu:                                
Imatran kaupunki
Imatran kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Kuulutus