Kuulutus päätöksen voimaantulosta

Tonttijako ja tonttijaonmuutos voimaan

Päätös:        Kaupunkikehitysjohtaja 27.7.2018 § 23

Asia:            Erillinen tonttijako ja tonttijaonmuutos, 12 Imatrankoski, kortteli 40 tontti 15.

Alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävänä Imatran kaupungintalolla  huoneessa 236,

II-kerros osoitteessa Virastokatu 2.

 

 

Kaupunkikehitysjohtaja