Kuulutus päätöksen voimaantulosta

Päätös:        Kaupunkikehitysjohtaja 20.12.2017 § 35

Asia:             Erillinen tonttijaonmuutos, 57 Teppanala, kortteli 94 tontit 3 ja 4

Aloitteen tekijä: Imatran kaupunki     

Alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävänä Imatran kaupungintalolla  huoneessa 236,

II-kerros osoitteessa Virastokatu 2.

24.1.2018

 

Kaupunkikehitysjohtaja