Kehittämisrahan hakeminen

Vuoden 2018 kehittämisraha on tullut haettavaksi.

Rakennusvalvonnan vuoden 2018 talousarviossa on määräraha, joka voidaan käyttää avustusten myöntämiseen asukkaiden ja yhteisöjen omatoimisesti tai yhteistyössä kaupungin kanssa toteutettaviin asuin- ja elinympäristön parantamishankkeisiin.

Kehittämisrahasta myönnettävä avustus on haettavissa 27.4.2018 saakka. Ohjeita ja hakulomakkeita saa rakennusvalvonnasta, (kaupungintalo) Virastokatu 2, 55100 Imatra ja Imatran kaupungin internet-sivuilta www.imatra.fi

Lisätietoja kehittämisraha-avustuksesta antaa korjausrakennusinsinööri Pertti Purovaara puh. 020 617 4703