Kaupunkikehityslautakunnan 24.3.2020 pitämän kokouksen päätös seuraavassa poikkeamislupa-asiassa annetaan 1.4.2020

Kaupunkikehityslautakunta 24.3.2020 § 26

Poikkeamishanke:
Hanke sijaitsee Meltolan kaupunginosassa Lähdepuistossa, tilalla Rno 1:263. Vuoksen Moottorikelkkaklubi ry hakee lupaa poiketa asema-kaavasta tarkoituksena jatkaa olemassa olevan tilapäisen rakennuksen määräaikaista rakennuslupaa puistoalueella.

Yhdistys on rakentanut asemakaavaan merkittyjen katujen – Loimi-kujan, Jääskentien ja Kaviouran (em. kaduista vain Loimikuja on rakennettu Loimikatu-nimisenä) välissä sijaitsevalle lähivirkistysalueelle kylmän konesuojan vuonna 2004 rakennustarkastajan päätökseen perustuen. Konesuoja on kerrosalaltaan 64,0 m².

Alue on kaupungin omistuksessa ja kaupunki on vuokrannut sen hakijalle. Rakennuspaikan vuokrasopimusta on jatkettu 3.10.2019 seuraavin ehdoin:
- Vuokra-aikaa jatketaan kymmenellä (10) vuodella.
- Vuokralaisen on haettava konesuojalle uusi poikkeamislupa ja rakennuslupa. Mikäli lupia ei myönnetä, vuokra-aika päättyy välittömästi ilman irtisanomista.
- Vuokrasopimuksen muut ehdot pysyvät ennallaan.

Poikkeamisen laatu:
Maankäyttö- ja rakennuslain 58 § 1 mom. ja 176 § 1mom., poikkeaminen asemakaavassa määritellystä käyttötarkoituksesta ja tilapäisenä pidettävän rakennuksen enimmäisajasta; rakentaminen alueelle, jolle ei ole asemakaavassa määritelty rakentamisoikeutta ja tilapäisen rakennusluvan jatkaminen.

Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta päätti myöntää luvan määräaikaiseen poikkeamiseen asemakaavasta 1.11.2029 saakka, koska poikkeamishanke on vähäinen eikä se vaikeuta yleis- tai asemakaavoitusta.

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta.

Imatralla 31.3.2020
Kaupunkikehityslautakunta