Kaupunkikehityslautakunnan 24.3.2020 pitämän kokouksen päätös seuraavassa poikkeamislupa-asiassa annetaan 1.4.2020

Kaupunkikehityslautakunta 24.3.2020 § 25

Poikkeamishanke:
Kiinteistön omistajat hakevat lupaa poiketa asemakaavassa määritellystä käyttötarkoituksesta. Kohde sijaitsee Vuoksenniskan 74. kaupunginosassa korttelissa 124 tontilla 1 (kiinteistö 153-74-124-1) osoitteessa Peltolankatu 25. Kiinteistön kokonaispinta-ala on n. 11 ha. Kohteessa sijaitsee aiemmin Rauhanyhdistyksen kokoontumistilana toiminut 1½ -kerroksinen 224 m2:n suuruinen rakennus. Hakijat haluavat peruskorjata rakennuksen kokonaan asuinkäyttöön.

Rakennus sijaitsee tontilla, jonka käyttötarkoitus voimassa olevassa asemakaavassa on Y-4, yleisten rakennusten korttelialue.

Poikkeamisen laatu:
Maankäyttö- ja rakennuslain 58 § 1 mom., poikkeaminen asema-kaavassa määritellystä käyttötarkoituksesta.

Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta päätti, että lupa poikkeamishakemuksen mukaiselle rakentamiselle myönnetään, koska poikkeamishanke soveltuu sekä toiminnaltaan että kaupunkikuvaltaan ympäristöönsä.

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta. Hankkeelle on haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa, jonka myöntämisen edellytykset ratkaistaan lupakäsittelyn yhteydessä.

Imatralla 31.3.2020
Kaupunkikehityslautakunta