Kaupunkikehittämislautakunnan 21.8.2018 pitämän kokouksen päätös seuraavassa poikkeamislupa-asiassa annetaan 29.8.2018

KAUPKLTK § 76

Poikkeamishanke:

 

Kiinteistön haltija hakee lupaa poiketa asemakaavassa määritellystä käyttötarkoituksesta.
Kiinteistö sijaitsee 74, Vuoksenniskan kaupunginosassa korttelin 98 tontilla 11, osoitteessa
Retikankuja 6. Tontin pinta-ala on 1551 m2 ja se on Imatran kaupungin omistuksessa.

Poikkeamisen laatu:

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 § 1 mom., poikkeaminen asemakaavassa määritellystä
käyttötarkoituksesta.

Päätös:

Kaupunkikehittämislautakunta päättää myöntää luvan poikkeamiseen, koska
poikkeamishanke soveltuu käyttötarkoitukseltaan ympäristöönsä.
Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta.
Ennen rakennustöiden aloittamista hankkeelle tulee hakea poikkeamis-päätöstä vastaava
rakennuslupa. Rakennusluvan myöntämisen edellytykset ratkaistaan rakennusluvassa.

Imatralla 29.8.2018
Kaupunkikehittämislautakunta