Kaavasuunnitelman esittely ja asemakaavamuutoksen vireilletulo

Kaavasuunnitelman 1080 esittely
Imatran kaupungin kaupunkisuunnittelu esittelee asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 1080 kaavaluonnosta maanantaina 11.päivänä joulukuuta 2017 klo 13.00-17.00 Imatran kaupungintalo 2. kerros huone 239-240

Kaupunginosat 50, Itä-Siitola ja 70, Sienimäki

Asemakaavan ja asemakaavan muutokset koskevat korttelia 36, rautatie- ja virkistysaluetta. Kaavamuutosalue sijoittuu Rouskunkadun kerrostalojen ja valtatie 6 väliselle rautatiealueelle. Aluerajaus kartalla.

Asemakaavan tavoitteena on luoda edellytykset rataverkon kehittämiselle ja kaksoisraiteen rakentamiselle leventämällä rautatiealuetta. Samalla tarkistetaan tarvittavien suojaviheralueiden laajuus ja mahdollinen meluntorjunta. Tavoitteena on elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen sekä ympäristöhaittojen vähentäminen.

Esillä on mm. suunnittelualuetta koskeva kaavaluonnos ja siihen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavaesittelyn tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § sekä -asetuksen 30 § edellyttämän kaavan valmisteluun liittyvän vaikuttamismahdollisuuden järjestäminen. Paikalle ovat tervetulleita kaikki kaavahankkeen osalliset sekä muut hankkeesta kiinnostuneet.

Suunnitteluaineisto on nähtävillä 8.12.2017 lähtien kaupungin internet-sivuilla (www.imatra.fi, hakusanoina esim. 1080).

VIREILLETULEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1084

Ilmoitus asemakaavan muutoksen nro 1084 vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.

Kaupunginosa 38, Saimaanranta

Korttelit 15-16 sekä katualuetta.

Imatran kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Saimaanrannan kaupunginosaan, Lammassaaren sataman alueelle. Suunnittelun tavoitteena on kehittää Lammassaaren satamasta yksi merkittävimmistä satama- ja veneilypalvelujen tuottajista sekä vierasveneilyn kohteista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 30 vuorokautta, jolloin osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtötiedoista, lausua mielipiteensä osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta sekä arvioida kaavahankkeen vaikutuksia.

Lisätietoja kaavahankkeista:

kaavoitusinsinööri Tiia Sillgren, puh. 020 617 4420
sähköposti: tiia.sillgren@imatra.fi

KAUPUNKISUUNNITTELU

Kaavan 1080 asiakirjat löytyvät täältä
Kaavan 1084 asiakirjat löytyvät täältä