Kaavasuunnitelman 1087 esittely

Kaupunginosa 12, imatrankoski

Korttelin 121 osa, erityiskortteli-, suojelu-, vesi-, virkistys- sekä katualuetta.
Kortteli 149.                  

Kaupunginosa 14, ONNELA
Suojelualuetta. 

Imatran kaupungin kaupunkisuunnittelu esittelee asemakaavasuunnitelmaa 1087 torstaina 14. päivänä kesäkuuta 2018 klo 13.00–17.00. Imatran kaupungintalo 2. kerros huone 228–229.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien voimajohtolinjojen ja maisemapylväiden rakentaminen Imatrankosken koskiuoman länsirannalta Ivoniemen kautta Fortum Oyj:n voimalaitosalueelle sekä uuden sähköaseman rakentaminen voimajohtoportaaleineen nykyisen kytkinkentän eteläpuolelle. Suunnittelussa huomioidaan alueen sijainti keskellä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä.

Esillä on mm. suunnittelualuetta koskeva kaavaluonnos ja siihen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavaesittelyn tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § sekä -asetuksen 30 § edellyttämän kaavan valmisteluun liittyvän vaikuttamismahdollisuuden järjestäminen. Paikalle ovat tervetulleita kaikki kaavahankkeen osalliset sekä muut hankkeesta kiinnostuneet.

Kaavaluonnoksen suunnitteluaineisto on yleisesti nähtävillä 14.6.–16.7.2018 kaupungin internet-sivuilla (www.imatra.fi, hakusana esim. 1087) ja kaavoituksessa (kaupungintalo 2. kerros). Palautteet kaavaluonnoksesta tulee jättää 16.7.2018 mennessä osoitteella:
Imatran kaupunki, Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut, Kaupunkisuunnittelu, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse jaana.huovinen@imatra.fi.

Lisätietoja kaavahankkeesta: asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen, puh. 020 617 4422
sähköposti: jaana.huovinen@imatra.fi