Imatran kaupunki tarjoaa haettavaksi yleisen rakennuksen tontin

Vuoksenniskan kaupunginosassa osoitteessa Tammiharju 5 on haettavana YS-tontti. Asemakaavan mukaan tontti kuuluu sairaalaa ja muita sosiaalisia toimintoja palvelevien yleisten rakennusten käyttöön varattuun kortteli- alueeseen.

Tontti on merkattu maastoon kyltillä ja tontin nurkkapisteet puurimoin. Rakentamaan tontille pääsee heti. Tontin voi joko vuokrata tai ostaa. Tontin myyntihinta on 55.000,00 euroa. Tontin vuosivuokra on 5 % tontin myyntihinnasta, vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Hakemukset tontista on jätettävä 15.1.2018 mennessä joko täyttämällä Imatran kaupungin nettisivuilla olevan sähköisen hakemuksen tai täyttämällä paperisen hakemuksen ja toimittamalla sen kaupunkisuunnitteluyksikköön. Tonttihakemuksen lisäksi hakijat voivat toimittaa maksimissaan neljän sivun selostuksen toiminnastaan ja referensseistään.

Lisätietoja kaupunkisuunnittelusta kaupunkisuunnittelu@imatra.fi ja kaupunkikehittämislautakunnan päätöksestä 31.10.2017 § 79 (http://imatra.oncloudos.com/kokous/20172387.HTM).

KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT