Imatran kaupunginvaltuusto 17.6.2019

Imatran kaupunginvaltuusto kokoontuu kaupungintalolla maanantaina, 17.6.2019 klo 17.30.

Kokouksessa käsitellään esityslistassa nro 6 / 2019 mainitut asiat.
Esityslista on nähtävänä kaupungin internet-sivuilla 12.6.2019 alkaen.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Imatran kaupungin asiakaspalvelussa,
kaupungintalolla tiistaina 25.6.2019 klo 9.00 - 11.30.

Niina Malm                                                     Kaisa Heino
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja        apulaiskaupunginjohtaja