Imatran kaavoituskatsaus- ja ohjelma 2019-2021 (MRL 7 §)

Imatran kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2019–2021 on nähtävissä kaupungin internet-sivuilla www.imatra.fi ja saatavissa Imatran kaupungin Asiakaspalvelusta.

Kaavoituskatsaus ja – ohjelma 2019–2021 sisältää vuonna 2019 vireillä olevat asemakaavan laatimista tai muuttamista ja yleiskaavan muuttamista sisältävät kohteet. Kaavoitusohjelmaan kirjattujen kohteiden ohella tullaan käynnistämään erillisiä kiireellisiä hankkeita tarpeen mukaan. Tässä kaavoituskatsauksessa ei kuuluteta vireille uusia kohteita, vaan vireilletulosta kuulutetaan erikseen suunnittelun käynnistyessä.

Kaavahankkeiden sijainti ja tavoite on kuvattu Imatran kaavoituskatsauksessa ja –ohjelmassa 2019-2021. Aluerajaukset tarkentuvat laatimistyön käynnistyttyä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmien valmistumisesta, luonnosvaiheen esittelystä ja muista kaavojen etenemisvaiheista tiedotetaan niiden ollessa ajankohtaisia.

KAUPUNKISUUNNITTELU

 

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2019-2021