Imatran kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2018 (MRL 7 §) asemakaavojen vireilletulo (MRL 63§)

Imatran kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2018 on nähtävissä kaupungin internet-sivuilla www.imatra.fi ja saatavissa Imatran kaupungin Asiakaspalvelusta.

Kaavoituskatsaus ja –ohjelma 2018 sisältää vuonna 2018 vireillä olevat ja vireille tulevat asemakaavan laatimista tai muuttamista ja yleiskaavan muuttamista sisältävät kohteet.
Imatran kaavoituskatsaus ja –ohjelman 2018 sisältämistä kaavahankkeista kohteet 2, 3, 4, 5, 7, 8 ja 11 tulevat vireille tämän kaavoituskatsauksen – ja ohjelman kuuluttamisen yhteydessä. Muiden kaavahankkeiden vireilletulosta ilmoitetaan erikseen.
Kaavahankkeiden sijainti ja tavoite on kuvattu Imatran kaavoituskatsauksessa ja –ohjelmassa 2018. Aluerajaukset tarkentuvat laatimistyön käynnistyttyä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmien valmistumisesta, luonnosvaiheen esittelystä ja muista kaavojen etenemisvaiheista tiedotetaan niiden ollessa ajankohtaisia.                                                                     

KAUPUNKISUUNNITTELU

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2018