Hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden toiminta-avustusten haku

Imatran kaupungin hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden vuoden 2019 talousarvioon varatuista määrärahoista myönnettävät kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja hyvinvointitoimintaan tarkoitetut avustukset julistetaan haettavaksi.

Hyvinvointilautakunta päättää lähikulttuuritapahtumien ja niihin verrattavien liikuntatapahtumien avustuksista. Etelä-Karjalan maakuntaliitto on määritellyt lähikulttuurin seuraavasti: ”Lähikulttuuri tarkoittaa eteläkarjalaisten tuottamaa taidetta ja kulttuuria, jonka sisältö on pääasiallisesti paikallisten toteuttamaa. Lähikulttuuria tuottavat järjestöt, taiteilijat, käsityöläiset ja harrastajat sekä yritykset ja julkisyhteisöt.”

Määritelmän lisäksi lähikulttuurille on ominaista, että tapahtumien yleisö koostuu pääasiassa paikkakuntalaisista tai lähialueen asukkaista. 

Liikuntaan määritelmää sovelletaan siten, että lautakunnan vastuualueelle kuuluvat piirikunnalliset ja maakunnalliset kilpailut joissa osanottajat ja yleisö tulee pääosin maakunnasta.

Lisäksi imatralaisille hyvinvointijärjestöille, työryhmille ja yksityishenkilöille voidaan myötää avustusta paikallisten kuntalaisille maksuttomien hyvinvointitapahtumien järjestämiseen. 

Tapahtumiin, joilla on kansallinen tai kansainvälinen laajuus myöntää avustukset kaupunginhallitus tai avustamisesta vastuussa oleva kaupunkiyhtiö. Tällaiset tapahtumat tulee tuoda mukaan Imatran kaupungin talousarviokäsittelyyn tapahtumaa edeltävän vuoden syyskuun alkuun mennessä.

Imatra Base Campin tapahtumatukea myönnetään usealle eri tapahtumalle, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

  • Haku on suunnattu erityisesti niille tapahtumille, joilla on merkitystä alueen taloudelle ja matkailuelinkeinolle, esim. viihde-, kulttuuri- tai liikuntatapahtumat.
  • Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti uusille tapahtumille sekä jo olemassa olevien tapahtumien uudistamiseen ja kehittämiseen.
  • Tuki on tarkoitettu tapahtuman markkinointiin, näkyvyyden kasvattamiseen ja tuotanto-organisaation kehittämiseen ja vahvistamiseen
  • Tuki on harkinnanvaraista ja sen ehdoista tehdään sopimus
  • Tapahtuma tulee järjestää Imatralla vuonna sopimusvuoden aikana.

Rahallisen avustamisen lisäksi Imatran kaupunki avustaa kaikkia imatralaisia järjestöjä muun muassa vuokraamalla järjestöille tiloja käytössään olevista kiinteistöistä huomattavasti alle todellisten käyttökustannusten arvon, avustamalla tapahtumien tuottamisessa tai avustamalla toiminnan järjestämisessä.
Imatran kaupungin hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden vuoden 2019 talousarvioon varatuista määrärahoista myönnettävät kulttuuri, liikunta, nuoriso- ja hyvinvointitoimintaan tarkoitetut avustukset julistetaan haettavaksi seuraavasti:


KULTTUURIAVUSTUKSET 2019
Kohdeavustus
Hakuaika: koko vuoden hyvissä ajoin ennen hankkeen aiottua toteuttamis- ajankohtaa
Kohderyhmä: imatralaiset, rekisteröityneet kulttuurijärjestöt, yksityishenkilöt ja työryhmät paikallisten lähikulttuuritapahtumien,-toiminnan järjestämiseen
Toiminta-avustus
Hakuaika: 3.4.2019 klo 15.00 mennessä
Kohderyhmä: imatralaiset rekisteröidyt taide- ja kulttuuriyhdistykset

LIIKUNTA-AVUSTUKSET 2019
Toiminta-avustus
Hakuaika: 3.4.2019 klo 15.00 mennessä
Kohderyhmä:  imatralaiset rekisteröidyt liikunta-järjestöt. Liikuntaseurojen kohdalla toiminta-avustus sisältää paikallisten kilpailujen kohdeavustuksen

NUORISOAVUSTUKSET 2019
Kohdeavustus
Hakuaika: koko vuoden hyvissä ajoin ennen hankkeen aiottua toteuttamis- ajankohtaa
Kohderyhmä: imatralaiset, rekisteröityneet nuorisojärjestöt
Toiminta-avustus    
Hakuaika 3.4.2019 klo 15.00 mennessä
Kohderyhmä: imatralaiset,rekisteröidyt nuorisojärjestöt

HYVINVOINTIAVUSTUKSET 2019
Kohdeavustus
Hakuaika: koko vuoden hyvissä ajoin ennen hankkeen aiottua toteuttamis- ajankohtaa
Kohderyhmä: imatralaiset rekisteröidyt hyvinvointijärjestöt, työryhmät ja yksityishenkilöt paikallisten hyvinvointitapahtumien, -toiminnan järjestämiseen

Kaikkia avustuksia haetaan hyvinvointipalveluiden avustushakemus -lomakkeella.

Hakemuslomake ja avustussääntö löytyvät Imatran kaupungin kotisivulta. Hakemuslomakkeita saa myös kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä.

Hakemukset tulee palauttaa kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen. Vain määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset käsitellään.

Lisätietoja:    
Kulttuuri, p. 020 617 5401
Liikunta, p. 020 617 5555
Nuoriso ja hyvinvointi p. 020 617 2227


Hyvinvointi- ja koulutuspalvelut
 

Liitteet