Eduskuntavaalit 2019

Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat

Tiedot Imatran ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista sekä vaalipäivän äänestyspaikasta löytyvät väestörekisterikeskuksen äänioikeutetulle toimittamasta ilmoituskortista sekä kaupungin kotisivuilta.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat

K-Citymarket, Tietäjänkatu 2, 55120 Imatra
Aukioloajat:
3.4. – 5.4.2019                   09.00 - 18.00 (ke – pe)
6.4.2019                             10.00 - 16.00 (la)
7.4.2019                             12.00 - 16.00 (su)
8.4. - 9.4.2019                   09.00 - 20.00 (ma –  ti)

S-Market Imatrankoski, Olavinkatu 8, 55100 Imatra
Aukioloajat:
3.4. - 5.4.2019                   09.00 - 18.00 (ke – pe)
6.4.2019                             10.00 - 16.00 (la)
8.4. - 9.4.2019                   09.00 - 18.00 (ma - ti)

Vuoksenniskan kirjasto, Vuoksenniskantie 95, 55800 Imatra
Aukioloajat:
3.4. - 5.4.2019                   09.00 - 19.00 (ke – pe)
8.4. - 9.4.2019                   09.00 - 19.00 (ma – ti)

Kaupungintalo, asiakaspalvelupiste, Virastokatu 2, 55100 Imatra
Aukioloajat:
3.4. - 5.4.2019                   09.00 - 16.00 (ke - pe)
8.4 – 9.4.2019                   09.00 - 16.00 (ma – ti)

Laitosäänestys

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa vaalitoimikunnan asianomaisen laitoksen ilmoitustaululla erikseen kuuluttamana aikana. Laitosäänestyspaikat löytyvät kaupungin kotisivuilta.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, mikäli hän on tehnyt kunnan (Eksoten) kanssa omaishoitajasopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu kyseisessä kunnassa. Tieto omaishoitajan äänestämisestä on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00. Ilmoittautumislomakkeita on saatavilla kaupungintalon asiakaspalvelusta sekä ladattavissa kaupungin kotisivuilta.  Lomakkeen voi palauttaa kaupungintalon asiakaspalveluun, postitse osoitteeseen Virastokatu 2, 55100 Imatra tai vaalit@imatra.fi. Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan virka-aikana numerossa p. 020 617 2322.

Kirjeäänestys

Suomessa otetaan käyttöön kirjeäänestys ulkomailta. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Lisätiedot oikeusministeriön vaalisivustolta: vaalit.fi/kirjeaanestys.

Varsinaisen vaalipäivän 14.4.2019 äänestyspaikat

Äänestysalue                               Äänestyspaikka ja osoite

1. Vuoksenniska                            Vuoksenniskan koulu, aula
                                                         Vuoksenniskantie 96

2. Tuulikallio                                   Tainiotalo,
                                                         Juskunmäenkatu 24

3. Mansikkala                                 Saimaan ammattiopisto Sampo,
                                                         Koulukatu 5

4. Rajapatsas                                  Kosken koulu, Lyseon juhlasali
                                                         Kanavakatu 6                 

5. Imatrankoski                              Teatteri Imatra, eteisaula
                                                         Kallenkuja 3

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20.00 saakka.

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä sekä ennakkoäänestyksessä että varsinaisen vaalipäivän äänestyksessä.

Poliisi myöntää tarvittaessa maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten, sitä haettaessa tulee olla mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa. Ilmoituskortin esittäminen nopeuttaa äänestysmenettelyä, mutta sen puuttuminen ei estä äänestämästä.

Keskusvaalilautakunnan eduskuntavaaleja koskevat tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä 2.5.2019.

Imatralla 1. maaliskuuta 2019

IMATRAN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA