ARAn avustuksia vuokra-asukkaiden talousneuvontaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) julistaa haettavaksi avustuksen vuokra-asukkaiden talousneuvontaan vuodelle 2019.

Avustus liittyy Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (ASTA) -kokeiluhankkeeseen (Valtion talousarvioesityksen 2019, mom. 30.20.30). Avustus on suuruudeltaan enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Vuoden 2019 määrärahaa koskeva haku on auki 21.1.2019-7.2.2019. Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja yleishyödylliset vuokrataloyhtiöt. 

Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta:
http://www.ara.fi/fi-FI/Ohjelmat/ASTA__vuokraasukkaiden_talousongelmien_...

Hakemukset tulee toimittaa ARAlle määräpäivään mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ara@ara.fi tai postitse osoitteeseen Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, 15141 Lahti.