8.1.2019-29.1.2019 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupunkikehitysjohtaja
3.1.2019 § 1  Katusuunnitelman hyväksyminen Halmekatu ja Rajapatsaankatu vesihuolto nähtäville
3.1.2019 § 2  Katusuunnitelman hyväksyminen Sienimäen ylikulku siltasuunnitelma
3.1.2019 § 3  Katusuunnitelman hyväksyminen Nauhakuusenkatu

Kaupungingeodeetti
4.1.2019 § 1  Kiinteistön 153-407-1-387 ”Salo-Issakan koulu” myyminen Salo-Issakasta