6.2.-27.2.2018 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupunkikehitysjohtaja

1.2.2018 § 1 Vahingonkorvaushakemus
1.2.2018 § 3 Vahingonkorvaushakemus
2.2.2018 § 4 Vahingonkorvaushakemus

Kaupungingeodeetti

30.1.2018 § 3  Osoitteen Simeoninkatu 16 jakaminen
2.2.2018 § 5  Tontin 153-72-4-7 (AO) varaaminen ja vuokraaminen

Kaupungininsinööri

2.2.2018 § 5  Paperharjuntien saneeraus