5.2.2019-26.2.2019 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupungingeodeetti
31.1.2019 § 5  Vuoksenniskan kaupunginosassa Honkaharju-nimisen kadun osoitenumeron 7
muuttaminen sekä osoitenumeroinnin jatkaminen
28.1.2019 § 6  Tontin 153-15-85-2 (AO-1) varaaminen ja myyminen Meltolasta
31.1.2019 § 7  Osoitteen Pieppolankuja osoitenumeroinnin jatkaminen