5.12. – 27.12.2017 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Vesihuoltopäällikkö

1.12.2017 § 15  Sopimus vesivahinkojen jälkitöistä ja optio kaudelle 1.1. – 31.12.2018