5. – 27.12.2017 nähtäville asetettavat kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa

Hallintojohtaja
- 27.11.2017 § 11 / Matka-avustus ystävyyskaupunkimatkalle

Henkilöstöpalvelupäällikkö  
- 1.12.2017 § 2 / Työnohjauksen sopimustoimittajat 2018-2019

Kaupunginjohtaja
- 29.11.2017 § 64 / Itsenäisyyspäivän aaton 53. iltajuhla Valtionhotellissa 5.12.2017/vieraanvaraisuus