4.12.-27.12.2018 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupunkikehitysjohtaja

22.11.2018 § 32 Pyyntö vesimittarinvaihdon laskun oikaisusta

3.12.2018 § 33  Korvausvaatimus vesivahinko

Vesihuoltopäällikkö

30.11.2018 § 8  Varapumpun hankinta Meltolan jätevesilaitokselle

Kaupungingeodeetti

29.11.2018 § 61 Lammassaaren Veneveistämö Oy:n vuokrasopimuksen tarkistaminen Lammassaaressa

26.11.2018 § 63 Pellon vuokrasopimuksen tarkistaminen Ritikankosken ja Linnansuon alueella

28.11.2018 § 65 Määräalan vuokraaminen kiinteistöstä 153-38-15-1 Lammassaaresta

Kaupungininsinööri

3.12.2018 § 52  Katusuunnitelman hyväksyminen Hukankatu

4.12.2018 § 53  Linnalan koulun väistötilojen liikennejärjestelyt Tainionkoskentiellä