31.7- 21.8.2018 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessa nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupungingeodeetti

26.7.2018 § 45 Kiinteistön 153-37-2-24 ostaminen Mustalammelta

26.7.2018 § 46 Kaupungin etuosto-oikeus kiinteistökauppoihin 1.1-30.6.2018

27.7.2018 § 47 Kiinteistöjen 153-417-3-100 ja 153-417-3-101 ostaminen Imatrankoskelta

 

Kaupungininsinööri

24.7.2018 § 35 Ruokokerttusenkadun katusuunnitelma

27.7.2018 § 37 Paikallisliikenteen talviaikataulut 9.8.2018- 2.6.2019

 

Kaupunkikehitysjohtaja

27.7.2018 § 23 Erillinen tonttijako ja tonttijaonmuutos, 12 Imatrankoski kortteli 40 tontti 15

 

Pysäköinnintarkastaja

26.7.2018 § 32 Jauhovakankatu, VW Vento EII-925