28.11. - 19.12.2017 nähtäville asetettavat hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa
Elämänlaatupalveluiden päällikkö
- 14.11.2017 § 3 / Kohdeavustus/Imatran Immet ry

Hyvinvointipalveluiden päällikkö
- 24.11.2017 § 1 / InBody770 kehon koostumuksen analysaattorin hankinta