28.11. – 19.12.2017 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.
Kaupungingeodeetti

21.11.2017 § 64  Saimaan rantojen venekoppipaikkojen vuokrasopimusten irtisanominen ja uusiminen
21.11.2017 § 65  Rasitesopimuksen tekeminen Tienhaaran kaupunginosassa Rimole Oy:n kanssa