28.11. – 19.12.2017 nähtäville asetettavat kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa
Hallintojohtaja
- 21.11.2017 § 10 / Erillislisän maksaminen Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen valmistelutyöhön osallistuville viranhaltijoille

Kaupunginjohtaja
- 23.11.2017 § 62 / Imatran Yhteislukion opinto- ja tutustumismatka Jiaxiniin
- 23.11.2017 § 63 / Itsenäisyyspäivän ajan tapahtumat

Talousjohtaja
- 21.11.2017 § 29 / Uusi päätös. As Oy Hentun-Liisan -nimisen yhtiön osakkeiden 831-910 myynti