27.12.2018-17.1.2019 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupungingeodeetti
18.12.2018 § 66  Korttelin numeron muuttaminen