27.11.-18.12.2018 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupunkikehitysjohtaja
20.11.2018 § 27  Projektiryhmän asettaminen: Paikkatiedon sähköiseen käsittelyyn liittyvien tietojärjestelmien uudistus
19.11.2018 § 31  Osallistuminen automaatio- ja pumppausseminaariin

Kaupungingeodeetti
22.11.2018 § 64  Tontin 153-10-35-5 (AO-1) varaaminen ja vuokraaminen Paajalasta

Pysäköinnintarkastaja
19.11.2018 § 49  Opel Astra, Takiaiskuja/Ohdakekuja
22.11.2018 § 50  Väärätalon kiinteistön piha-alue, 2 hylättyä autoa