24.7- 14.8.2018 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat kokonaisuudessa nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupungingeodeetti

18.7.2018 § 41 Määräalan myyminen kiinteistöstä 153-411-3-5 Meltolassa

19.7.2018 § 42 Määräalan vuokraaminen kiinteistöistä 153-411-4-84 ja 153-411-4-133 Meltolasta

20.7.2018 § 43 Määräalan vuokraaminen kiinteistöistä 153-407-4-0 ja 153-408-1-65 Imatran

                           Lämpö Oy:lle Korvenkannasta.

Pysäköinnintarkastaja

23.7.2018 § 30 Viron kilvissä oleva Fia Ducato, Esterinkatu 20, 566MPJ