24.4.-15.5.2018 nähtäville asetettavat kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä kaupungintalon asiakaspalvelussa.

Kaupungingeodeetti

18.4.2018 § 21  Tonttijakotontin 153-57-91-2 varaaminen ja vuokraaminen Konepeikko Oy:lle
18.4.2018 § 24  Kiinteistön 153-417-1-272 ”Virola” ostaminen Linnansuolta
18.4.2018 § 26  Kiinteistön 153-417-16-38 ”Harjula” ostaminen Mustalammelta

Pysäköinnintarkastaja

19.4.2018 § 16  Ajoneuvon siirtopäätös, Sienimäki, jääkiekkokaukalo